Chính sách hủy đơn hàng

Chúng tôi chấp nhận cho Quý khách thực hiện hủy đơn hàng tối đa trong vòng 4h kể từ thời điểm Quý khách thanh toán thành công. Quá thời gian qui định trên, mọi yêu cầu hủy đơn hàng của Quý khách sẽ không được chấp nhận. 

  • Đối với đơn hàng giao 2h-4h hoặc trong ngày: Nếu quý khách hủy đơn hàng trước khi hàng được giao cho đơn vị vận chuyển, thông thường là trong vòng 15 phút kể từ lúc hoàn tất đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ hoàn trả tiền cho quý khách đã thanh toán sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh. 

  • Nếu quý khách hủy đơn hàng sau khi hàng đã được giao cho đơn vị vận chuyển, chúng tôi sẽ KHÔNG chấp nhận hủy đơn hàng. 

Quý khách vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo số điện thoại 0918.327.247 hoặc gửi email về địa chỉ basamaster.vhc@gmail.com để được hỗ trợ hủy đơn hàng.