Store Hải Phòng

BASAmaster - AEON Hải Phòng | Trung tâm TM Aeon Mall Hải Phòng, đường Hồ Sen, Cầu Rào 2, phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng