BASAmaster - MM Mega Market Hạ Long | Đường Vũ Văn Hiếu, Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

BASAmaster - MM Mega Market Hạ Long | Đường Vũ Văn Hiếu, Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh